Voor team Product Development was 2018 vooral een jaar van ontdekken en leren. Om de invoering van een vraaggerichte manier van werken te ondersteunen, moeten we de expertise en competenties van de verschillende BOM-teams zo goed mogelijk laten aansluiten bij de behoefte van (buitenlandse) ondernemingen, duurzaamheidsprojecten of systeempartners. Daarom hebben we in de ontwikkel-roadmap prioriteit gegeven aan de ondersteuning van team Brabant Ventures. In afstemming met het team en – meer specifiek - de Business Developers zijn we gestart met het opzetten van een gestructureerd IRP. Het programma moet de businesscase van innovatieve, startende ondernemingen optimaliseren, zodat ze sneller investeringsrijp worden. Op basis van een iteratieve aanpak gedurende de eerste drie tot vier edities zijn we in staat geweest een solide basis te leggen voor het programma. Uiteindelijk hebben we in 2018 vier IRP-edities verzorgd.

Veel innovatieve, startende ondernemingen krijgen te maken met uitdagingen rondom de bescherming van hun technologie/IP en het vinden én binden van (eerste) klanten. Voor deze specifieke behoeften hebben we in 2018 twee nieuwe producten gelanceerd. Allereerst hebben we samen met het Octrooicentrum Nederland een onafhankelijke IP-scan uitgewerkt. Via deze scan kunnen ondernemingen vaststellen met welke risico’s ze te maken kunnen krijgen bij marktintroductie en hoe ze zich eventueel hiertegen kunnen beschermen.

Daarnaast zijn we begonnen met een Market Readiness Programma (MRP). Daarin kunnen ondernemingen hun propositie en verkoopproces optimaliseren, wat moet leiden tot versnelde maar duurzame groei van hun businesscase. We hebben dit (pilot)programma twee keer uitgevoerd met in totaal 11 deelnemers. Ook het MRP kon rekenen op een hoge klantwaardering van 8,3, al zijn de concrete effecten voor de deelnemers nog niet te duiden.

Behalve de behaalde resultaten, zijn we vooral blij dat we veel verschillende ondernemingen uit de verschillende Brabantse topclusters daadwerkelijk hebben kunnen helpen. Ook de ondernemingen die de programma’s uiteindelijk niet hebben afgemaakt, geven aan extra inzichten te hebben gekregen waar ze mee aan de slag kunnen om hun groeiambities in te kunnen vullen. De systematische aanpak van de programma’s geeft zowel deelnemers alsook begeleiders veel houvast, biedt richting voor het onderlinge gesprek en fungeert als een belangrijke bron voor verdere analyse en doorontwikkeling. Als belangrijkste maatstaf zien we dit ook terug in de positieve waardering en feedback van alle deelnemers; ook diegenen die voortijdig het programma hebben beëindigd. Tot slot biedt het programma een stevige basis voor de verdere samenwerking met andere ontwikkelingsmaatschappijen zoals Brainport, Midpoint en REWIN, alsmede het Brabant-brede valorisatie-programma Braventures en het daaraan verbonden Brabant Startup Fonds.