Binnen de BOM en met externe partners heeft Ecosysteemontwikkeling hard gewerkt aan het opstellen van proposities waarbij alle teams van de BOM en Triple Helix-partners betrokken zijn. Samen met Photon Delta, de organisatie die het landelijke actieplan voor geïntegreerde fotonica gaat uitvoeren, OostNL en Brainport Development hebben we een propositie fotonica opgesteld. Geïntegreerde fotonica is een in het Topsectorenbeleid van het Ministerie van EZK benoemde sleuteltechnologie die kansen biedt voor nieuwe bedrijvigheid, onder andere in Brabant.

Ook voor BIC/Smart Industry is een BOM-breed aanbod opgesteld voor de High Tech maakindustrie in Brabant. Een intern team is actief en we werken samen met alle relevante, externe partners, waaronder REWIN, Midpoint Brabant en Brainport Development. Dat gebeurt via het samenwerkingsverband van de eerdergenoemde “Smart Industry Hub Zuid”.

In West-Brabant zijn in 2018 afspraken gemaakt met REWIN over de governance en rolverdeling tussen BOM, REWIN en Biobased Delta bij het versterken van de Biobased Economy.