In 2018 hebben we onze visie op ecosysteemontwikkeling verder aangescherpt. Dat maakte het mogelijk de ontwikkelthema’s uit het meerjarenplan te zien in het grotere verband van enkele belangrijke transitieopgaven die van grote invloed zullen zijn op de provincie Noord-Brabant.

Dat is allereerst de opgave om de economie van Brabant te verduurzamen. Dit zal vooral voor de agrofoodsector zeer ingrijpend zijn, maar raakt uiteindelijk alle sectoren in de economie. Al is het maar vanwege de energietransitie die steeds prominenter op de agenda staat en waarvoor de BOM nu al een bijdrage levert met de inzet vanuit het team Renewable Energy.

Behalve verduurzaming is digitalisering de tweede grote trend die de hele samenleving en alle sectoren raakt. Digitalisering stelt het bedrijfsleven bovendien voor een flinke opgave om de bedrijfsvoering aan te passen en nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. 

Zo is er een nieuw perspectief ontstaan op de ontwikkelthema’s uit het meerjarenplan. Dit perspectief zal zich de komende jaren duidelijk manifesteren in de ontwikkeling van programma’s en projecten waarmee de BOM bijdraagt aan een sterke en duurzame Brabantse economie. De eerste voorbeelden hiervan in 2018 waren opgeleverde programma’s als Smart Data en Green Mobility. Ook de eerste resultaten van het programma ‘Agrofood Meets High Tech’ laten zien dat we de twee grote ontwikkelingen, verduurzaming en digitalisering, daadwerkelijk kunnen vertalen naar concrete activiteiten die samen met ondernemers worden uitgevoerd.

Op het gebied van Life Sciences zijn we zeer verwachtingsvol over de opkomst van ‘personalized health’. We proberen hier versnelling in te brengen met de oprichting van het Therapie Op Maat Instituut (TOMi) dat ook deel uitmaakt van het provinciale programma Life Sciences & Health.

De BOM heeft het belang van de Therapie Op Maat ontwikkeling vroegtijdig gesignaleerd. Door haar verbinding met Europese initiatieven zoals Codex4SME’s en Boost4Health levert de BOM – samen met de provincie - een grote bijdrage aan de versterking van het gehele ecosysteem. Daarnaast speelde de BOM een belangrijke rol bij de totstandkoming van TOMi, onder andere door operationele ondersteuning te verlenen en verbindingen te leggen met het regionale bedrijfsleven. Wij zien de BOM als een zeer waardevolle partner in onze inspanningen om de ontwikkeling richting gepersonaliseerde zorg te versnellen.

Tim Kievits, initiatiefnemer van TOMi