Jaarverslag 2018

Bericht van de raad van commissarissen

De Brabantse economie liet in 2018 een sterke ontwikkeling zien.

Lees verder
Jaarverslag 2018

Over de BOM

Met het Meerjarenplan 2017 – 2020 “Vernieuwing voor Brabant” hebben we een nieuwe koers uitgezet waarbij het creëren van economische, maatschappelijke en financiële impact centraal staat.

Lees verder
Jaarverslag 2018

Missie en strategie

De BOM heeft als missie om samen met partners de Brabantse economie duurzaam te versterken.

Lees verder
Jaarverslag 2018

Waardeketen

Economische ambities en groei staan voor de BOM niet op zichzelf; ze zullen moeten leiden tot toegevoegde waarde voor Brabant door het realiseren van maatschappelijke, economische en financiële impact.

Lees verder
Jaarverslag 2018

De BOM in de markt

De BOM werkt steeds meer vraaggericht.

Lees verder
Jaarverslag 2018

Organisatie

In het meerjarenplan hebben we ambitieuze doelstellingen geformuleerd. Om de gewenste impact voor Brabant te kunnen realiseren, willen we de wendbaarheid en slagkracht van onze teams en onze medewerkers vergroten.

Lees verder
Jaarverslag 2018

Medewerkers

De missie waar de BOM voor staat en het speelveld waarin onze medewerkers werkzaam zijn, vragen om een brede mix van relevante kennis en competenties. De BOM voert daarom een actief beleid voor talentontwikkeling.

Lees verder
Jaarverslag 2018

Inzetbaarheid en gezondheid

Ons personeelsbeleid houdt rekening met de inzet van medewerkers van diverse leeftijden. De behoeften van medewerkers kunnen namelijk verschillen afhankelijk van de fase in hun carrière.

Lees verder
Jaarverslag 2018

Organisatieprofiel

BOM Holding B.V. staat aan het hoofd van een groepsstructuur en is een besloten vennootschap waarvan de provincie Noord-Brabant 100% van de aandelen houdt.

Lees verder
Jaarverslag 2018

Rol in de keten

De ketenverantwoordelijkheid van de BOM ligt vanuit haar strategische doelstellingen en ambities voornamelijk in de regio.

Lees verder