De BOM werkt steeds meer vraaggericht. Dat doen we om onze klanten en partners optimaal van dienst te zijn, maar ook om van ze te leren, zodat wij onze kennis ('menselijk kapitaal'), kennissen ('sociaal kapitaal') en kapitaal ('financieel kapitaal') zo effectief mogelijk kunnen inzetten. In de tweede helft van 2017 hebben we daarom een nieuw management- en organisatiemodel uitgewerkt met een bijpassende werkwijze. 2018 was een belangrijk jaar om daar verder invulling aan te geven. In de eerste plaats hebben we de positionering en profilering van de BOM aangescherpt. De communicatie met de markt is gericht op vier klantsegmenten. Door te differentiëren in de wijze waarop we met de diverse stakeholders communiceren, willen we beter inspelen op de verschillende informatiebehoeften. Dat doen we via de structurele inzet van online (website, SEO, social media etc.) en offline (events, pers, etc.) kanalen.

Een belangrijk gevolg van de grotere online zichtbaarheid van de BOM en haar labels is dat de we het effect van onze marketing en communicatie-inspanningen beter kunnen monitoren. Vertrekpunt hierbij is dat we helder zijn over waar de BOM en haar labels voor staan en welke waarde we kunnen toevoegen. Hoewel het websitebezoek (in 2018 meer dan 66.000 unieke bezoekers) nog niet sterk is toegenomen, ervaren we de kwaliteit van de hieruit voortkomende leads als beduidend beter. Dit wordt verder ondersteund door een groei van het aantal volgers (+25% op LinkedIn) en een forse stijging van het aantal paginaweergaven van onze berichten op social media (+44%). De media-aandacht en de inzet van social media rondom de Brabant Startup Awards resulteerde als voorbeeld in een potentieel bereik van 9,2 miljoen geïnteresseerden.

De verbeterde zichtbaarheid en toegankelijkheid van onze online inspanningen biedt ook een basis voor een structurele benadering van stakeholdermanagement en het toetsen van de klantwaardering. Dit laatste vormt een belangrijke maatstaf om te kunnen bepalen hoe klanten en partners onze bijdrage ervaren. In 2018 hebben we een pilot klantwaardering succesvol afgerond waarbij we op basis van ca 50 reviews uitkwamen op een gemiddelde waarderingsscore van 8,2. De reviews boden ons – behalve een prima cijfer - vooral bruikbare feedback om de communicatie over bv. de inhoud en werkbelasting van het programma te optimaliseren. Vanaf 2019 zullen we het instrument binnen alle BOM-teams inzetten, zodat we onze toegevoegde waarde als ontwikkelingsmaatschappij beter kunnen valideren.