Onze bijdrage in 2018 

2018 was een goed jaar voor de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. We hebben met voorrang gewerkt aan de opbouw van proposities die inspelen op de behoefte van ondernemingen of partners. Daarnaast hebben we onze investeringsportefeuilles in zowel ondernemingen alsook duurzaamheidsprojecten aanzienlijk kunnen uitbouwen. Als economische ontwikkelingsmaatschappij werken we samen met onze partners om de groei van ondernemingen en projecten te versnellen. Dat doen we in de eerste plaats door de onderneming centraal te stellen. We zijn er trots op dat we in 2018 onze dienstverlening voor de verschillende klantsegmenten verder hebben kunnen aanscherpen en uitbouwen. De beoogde doelstellingen hebben we grotendeels waargemaakt en op een aantal punten overtroffen.

Resultaten

Een goed voorbeeld van onze aangescherpte dienstverlening  is het investor readiness program, dat in 2018 46 jonge bedrijven voorbereidde op hun eerste investeringsronde. Daarnaast is het geïnvesteerd vermogen in bedrijven of duurzaamheidsprojecten met impact voor de Brabantse economie en samenleving is met 20% gegroeid. Meer publiek geld is aan het werk gezet in Brabant. Ook onze activiteiten om Brabantse ondernemingen voor te bereiden op zakendoen in het buitenland vinden weerklank in de markt. In 2018 hebben 124 ondernemingen deelgenomen aan inkomende of uitgaande handelsmissies. Daarnaast heeft een recordaantal van 41 buitenlandse ondernemingen zich in Brabant gevestigd.

Naast de dienstverlening aan individuele ondernemingen dragen we - samen met partners - ook met aanwijsbaar resultaat bij aan het Brabantse ecosysteem voor startende en groeiende bedrijven. De opening van de Brainport Industries Campus in Eindhoven of de start van het Brabantbrede valorisatieprogramma (Braventures) zijn daar sprekende voorbeelden van. In dit jaarverslag worden de resultaten over 2018 van al onze klantsegmenten verder toegelicht.

Midterm review

Inmiddels zijn we halverwege de uitvoering van onze meerjarige strategie Meerjarenplan 2017-2020. In een tussentijdse review hebben we ook onze klanten én stakeholders gevraagd naar hun ervaringen. Hieruit kwam naar voren dat we op koers liggen om onze doelstellingen te halen en dat we steeds meer worden gezien als groeiversneller met oog voor people, planet en profit.

Onze stakeholders signaleren daarbij ook de trend naar transitiedenken. Maatschappelijke transities bieden juist economische kansen en mogelijkheden. Daarom gaan we onze dienstverlening de komende jaren meer richten op deze transities, zoals duurzame energie, circulaire landbouw en de digitalisering van economie en samenleving. We streven daarbij naar een optimale inzet van alle expertises binnen de BOM.

Oplossingen voor de uitdagingen van morgen

Net als de rest van de wereld staat Brabant aan de vooravond van grote transities. Denk aan digitalisering, de vierde industriële revolutie, machtsverschuivingen in de wereldeconomie en klimaatverandering. Als Brabant ook op de lange termijn concurrerend wil zijn, is het zaak om er voor te zorgen dat (buitenlandse) talenten en bedrijven onze regio blijven koesteren. Deze context vraagt om een slagvaardige ontwikkelingsmaatschappij die bouwt aan een duurzame, innovatie gedreven en inclusieve regionale economie. Een perspectief waar de BOM de komende jaren haar bijdrage aan wil blijven leveren. Samen met ondernemingen, onderwijsinstellingen en overheden gaan we op zoek naar nieuwe wegen en nieuwe oplossingen. Zo realiseren wij meer impact voor Brabant: financieel, economisch én maatschappelijk. 

Raad van bestuur van BOM Holding B.V.

Jan Pelle, algemeen directeur
Mike van Meurs, financieel en operationeel directeur