Jaarverslag 2019

Inleiding

Met dit prestatieverslag geven we een beeld van de activiteiten en resultaten van de BOM-teams in 2019. In de volgende hoofdstukken zetten we per team de behaalde resultaten af tegen de ambities uit het Meerjarenplan 2017-2020.

Lees verder
Jaarverslag 2018

Voorwoord raad van bestuur

2018 was een goed jaar voor de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. We hebben met voorrang gewerkt aan de opbouw van proposities die inspelen op de behoefte van ondernemingen of partners.

Lees verder
Jaarverslag 2018

BOM in 90 sec

De BOM is een ontwikkelingsmaatschappij. Maar wat houdt dat eigenlijk in? In het onderstaande filmpje leggen we in 90 seconden uit hoe de BOM samen met partners het verschil maakt voor Brabant.

Lees verder
Jaarverslag 2018

Het jaar in het kort

Nieuwe diensten voor Brabantse bedrijven, meer buitenlandse bedrijven naar Brabant en de opening van Brainport Industries Campus als het eerste gasvrije bedrijventerrein van Nederland: 2018 was voor de BOM een jaar met impact.

Lees verder
Jaarverslag 2018

Bericht van de raad van commissarissen

De Brabantse economie liet in 2018 een sterke ontwikkeling zien.

Lees verder
Jaarverslag 2018

Over de BOM

Met het Meerjarenplan 2017 – 2020 “Vernieuwing voor Brabant” hebben we een nieuwe koers uitgezet waarbij het creëren van economische, maatschappelijke en financiële impact centraal staat.

Lees verder
Jaarverslag 2018

Missie en strategie

De BOM heeft als missie om samen met partners de Brabantse economie duurzaam te versterken.

Lees verder
Jaarverslag 2018

Waardeketen

Economische ambities en groei staan voor de BOM niet op zichzelf; ze zullen moeten leiden tot toegevoegde waarde voor Brabant door het realiseren van maatschappelijke, economische en financiële impact.

Lees verder
Jaarverslag 2018

De BOM in de markt

De BOM werkt steeds meer vraaggericht.

Lees verder
Jaarverslag 2018

Organisatie

In het meerjarenplan hebben we ambitieuze doelstellingen geformuleerd. Om de gewenste impact voor Brabant te kunnen realiseren, willen we de wendbaarheid en slagkracht van onze teams en onze medewerkers vergroten.

Lees verder