Ook in 2019 zijn de ambities voor team Product Development uitdagend. Samen met de collega’s van Marketing Communications en diverse andere teams willen we een belangrijke vervolgstap maken in het uitbreiden en digitaliseren van het product- en dienstenaanbod van de BOM. Met de ervaringen uit 2018 wordt de roadmap Dienstontwikkeling verbreed. Ook zullen we samen met Ecosysteemontwikkeling, Renewable Energy en International Trade nagaan op welke wijze hun proposities kunnen worden doorontwikkeld. Daarnaast maken we - uitgaande van het bestaande producten- en dienstenaanbod – een vervolgstap om klanten en partners sneller, makkelijker en op een toegankelijkere wijze te ondersteunen via een online selfservice portal.

Tot besluit bekijken we samen met collega’s van de andere ROM’s in Nederland in hoeverre het (digitale) IRP kan dienen als eerste voorbeeld voor ROM-dienstverlening. Als de ROM’s een vergelijkbare (en bewezen) aanpak voor groeiversnelling hanteren, kan landsbreed een gekwalificeerde positie in de ondersteuning van jonge, innovatieve ondernemingen worden gecreëerd. Zo’n gezamenlijke aanpak biedt voor de ROM’s tevens een vertrekpunt om – ondanks mogelijke inhoudelijke verschillen in ontwikkelambities en investeringsopdrachten – toe te werken naar een gezamenlijke profilering en bredere samenwerking.