De gevolgde aanpak voor de ontwikkeling van de programma’s was cruciaal voor de behaalde resultaten. We zijn doelbewust gestart met een zogeheten ‘minimum viable product’: een uitgekleed programma met alleen de basisfunctionaliteiten. Verder hebben we samen met de deelnemers na iedere editie het programma doorontwikkeld. Terugkijkend zien we dat de opzet van het IRP sinds de start van de pilot eind 2017/begin 2018 behoorlijk is veranderd. We zijn ervan overtuigd dat dit alleen mogelijk was door onze focus op de klantvraag en de structurele samenspraak met andere partners zoals Business Developers, startup coaches en financiers. Op deze manier hebben we gezamenlijk invulling gegeven aan de validatie van de opzet en werking van het programma. Hoewel het voor alle partijen een (tijds)intensieve aanpak bleek, was het de investering meer dan waard. We hebben hiermee immers concrete ervaring opgedaan met een snelle en succesvolle aanpak.

Een tweede ontwikkeling is de ambitie om producten en diensten zoals het IRP veel meer in digitale vorm aan deelnemers te kunnen aanbieden en ook de samenwerking zo veel mogelijk op digitale basis te laten verlopen. Dit biedt niet alleen voordelen voor de deelnemers (zoals meer flexibiliteit in eigen programma-voorbereiding, inzicht in eigen voortgang en gestructureerde vastlegging van tussentijdse resultaten), maar ook voor de begeleiders en het programmamanagement. Zo kunnen we hierdoor een groter aantal deelnemers op een efficiëntere wijze ondersteunen en zijn er ook voordelen in het kader van evidence-based programmabegeleiding.