In 2018 bleek opnieuw dat in veel businesscases de uiteindelijke financieringsbehoefte pas kan worden ingevuld als eerst andere vraagstukken worden opgelost. Samen met team Product Development hebben we de pilot van het Investor Readiness Programma (IRP) doorontwikkeld en zijn we een tweede programma gestart: het Market Readiness Programma (MRP). Het opzetten en testen van deze programmatische aanpak heeft veel inspanning gekost. Bovendien is er na deelname aan zo’n programma nog steeds veel werk aan de winkel voor de Business Developers. De succesratio van 80% financiering bij deelnemers die het programma hebben afgerond en een klantwaardering van 8,2 bevestigen dat deze inspanning lonend is geweest.

Een belangrijke rol in de (door)ontwikkeling van deze programma’s is de vertaling in een zogeheten ‘venture building concept’. Hiermee zijn we in staat om de begeleiding van ondernemingen systemischer in te richten. Op basis van nog te realiseren efficiencyverbeteringen verwachten we niet alleen meer vroege fase ondernemingen op te kunnen werken maar ook de bijdrage van de Business Developers te kunnen optimaliseren. We zijn ervan overtuigd dat we met deze programma’s jonge ondernemingen op toekomstbestendige wijze kunnen helpen bij hun ontwikkeling en financierbaarheid.

De samenwerking met investeringspartners, collega-ROM’s en andere stakeholders is in 2018 verder versterkt. Allereerst hebben we de provincie actief ondersteund bij de oprichting van het Brabant Startup Fonds, een ‘proof of concept’-fonds voor vroege fase financiering. Als resultaat van deze inspanningen is BSF in 2018 opgericht en van start gegaan. Drie door de BOM-teams begeleide financieringsaanvragen zijn goedgekeurd. Parallel hieraan hebben we met diverse regionale partners zoals onder meer de kennisinstituten, de valorisatieprogramma’s, Brainport, Midpoint en REWIN een eerste stap gezet in een Brabant-breed valorisatieprogramma: Braventure.

Een ander belangrijk voorbeeld van samenwerking met partners zijn de drie nieuwe F2F-systeemfondsen (Innovation Industries Fund, Eindhoven Venture Capital Fund II en Imec.xpand) die in de Brainportregio actief zijn en in 2018 de eerste afroepen hebben gedaan bij IFB. In combinatie met de verdere ontwikkeling van ons F2F-portfolio (SET Fund III en Forbion Capital Fund IV) versterken we op deze manier de kapitaalketen in Brabant door onder meer de toegang voor ‘later stage’ financiering beschikbaar te houden.

Vooruitlopend op de oprichting van Invest-NL zijn enkele verkenningen uitgevoerd - zowel 1 op 1 als met de gezamenlijke ROM’s en Invest-NL - om de bovenregionale samenwerking verder vorm te (gaan) geven. We verwachten dat met een gecoördineerde bundeling van krachten beter kan worden voorzien in de landsbrede behoefte voor kapitaalintensieve investeringen of investeringen in kerntechnologieën die voor Nederland van belang kunnen zijn. Tot besluit hebben we samen met de collega-ROM’s verdere invulling gegeven aan het Governance platform om zo de impact van de governancestructuur rondom ROM-participaties te versterken.

Om onze positionering in de markt te versterken, hebben we Brabant@Ventures georganiseerd; een vervolg op de ‘Capital Connects’-events. Daar hebben we de 150e investering in de historie van de BOM wereldkundig mogen maken: Edubookers, dat gefinancierd is vanuit het Innovatiefonds. Tevens hebben we in samenwerking met onze partners de Brabant Start Up Award georganiseerd waarbij awards zijn uitgereikt aan Flow.ai, HoCoSto, Lightyear, Morphotonics en PeelPioneers.

De BOM is een van onze financiers, maar het gaat om veel meer dan geld. Ze zijn bereid om met ons mee te denken, en hun netwerk in Brabant is heel krachtig. Ze hebben ons voorgesteld aan potentiële technologiepartners, afzetpartners en vervolginvesteerders. Ik vind PeelPioneers heel gaaf, maar zij ook. We voelen dat ze samen met ons door het vuur zouden gaan. Dat vertrouwen geeft je echt vleugels.

Sytze van Stempvoort - PeelPioneers

Verder gaf Brabant Ventures in 2018 meer dan 20 presentaties voor branchepartijen en triple helix partners, verzorgden we diverse gastcolleges bij kennisinstellingen en de NVP, traden we toe tot de opleidingscommissie van de NVP, namen we deel aan diverse pitchevents, zaten we in jury’s voor ondernemersprijzen en waren vertegenwoordigers van de teams aanwezig bij de belangrijkste nationale en internationale sectorevents.