Op het gebied van onze investeringsopdrachten hebben we in 2018 – samen met de provincie Noord-Brabant - gekeken naar de complementariteit en werking van de diverse fondsopdrachten. De fondsopdracht bleek in sommige gevallen te beperkend om ondernemingen in een belangrijk focusgebied van de provincie met een investering te kunnen helpen. Zo hebben we de beoogde ambities en randvoorwaarden rondom het ontwikkelfonds en het mandaat “fondsen in eigen beheer” (beiden onderdeel van het IFB), het Waterfonds, het Biobased fonds en het Cleantech fonds opnieuw tegen het licht gehouden. De ervaringen met de bestaande randvoorwaarden, de ontwikkelingen in de markt maar ook de beleidsmatige ambities van onze opdrachtgever hebben geleid tot een gezamenlijk beeld over aanpassing van de diverse opdrachten.

Toch blijft er een lastig in te vullen behoefte aan hoog-risico kapitaal naar voren komen. De MKB-plus faciliteit, waarbij ook team Brabant Ventures betrokken is, kan mogelijk uitkomst bieden voor ondernemingen die al wat verder zijn in hun ontwikkeling. Parallel hieraan zien we het aanbod van meer hybride kapitaal in de markt opkomen. Het kan interessant zijn om specifieke financieringsbehoeften op deze meer innovatieve wijze te kunnen invullen. Dit verdient daarom verdere aandacht.

Tot besluit zien we 2018 als een mooi jaar van bouwen, leren en groeien. De sectoraal en multidisciplinair samengestelde teams hebben zich verder ontwikkeld en hebben dankzij een groter mandaat hun teamportefeuille uitgebouwd en doorontwikkeld. We zien daarbij in toenemende mate dat ook de sectorspecialisten van andere BOM-teams worden ingeschakeld om de aanwezige sectorkennis te versterken of specifieke ondernemingsvraagstukken te kunnen valideren.