Als BOM Brabant Ventures willen we onze impact voor Brabant steeds verder verbreden. Daarbij richten we ons niet alleen op de financiële impact op fondsniveau en bij de gefinancierde ondernemingen. We willen nadrukkelijk ook een plek geven aan de maatschappelijke en economische impact die de gefinancierde ondernemingen aan het (financiële) ecosysteem van innovatieve groeiondernemingen leveren.  Ruim 56% van de portfoliobedrijven draagt bij aan één van de maatschappelijke opgaven zoals benoemd bij de start van het Innovatiefonds Brabant.

In 2018 zijn ten aanzien van de ambities niet alle KPI’s uit het jaarplan gerealiseerd. Het aantal nieuwe en vervolginvesteringen bleef achter bij de doelstelling. Daarbij tekenen we aan dat wij de doelstellingen op deze KPI’s slechts als een richtlijn zien; ze mogen niet ten koste gaan van de kwaliteit. Om die reden maken deze aantallen ook geen deel uit van de doelstellingen in het meerjarenplan. Dat het aantal nieuwe ondernemingen in onze brede portefeuille – ontwikkelen en investeren – achterbleef bij de doelstelling (62 in plaats van 80) heeft een vergelijkbare achtergrond. Enerzijds blijft de aanwezigheid van groeipotentieel een belangrijke maatstaf, anderzijds is gebleken dat de begeleiding van deze ontwikkelbedrijven door de Business Developers meer inzet per onderneming vraagt dan vooraf ingeschat.

Hoewel we minder bedrijven in portfolio hebben kunnen nemen dan gedacht, ligt dit aantal nog altijd bijna vier keer hoger dan voor de samenvoeging van Business Development en Capital in team Brabant Ventures.

Het beeld in 2018 dat er voldoende kapitaal in de markt beschikbaar is, ervaren wij in de praktijk slechts ten dele. Veel vroege fase ondernemingen en vooral jonge ondernemingen zien hun financieringsbehoefte vooralsnog niet direct beantwoord, vaak ook omdat er onderliggend nog ondernemingsaspecten moeten worden versterkt voordat tot (vervolg)financiering kan worden overgegaan.

De toepassing van het integrale proces van Brabant Ventures - zoals in 2017 ontwikkeld – zorgt ervoor dat we in staat zijn om een scherpere analyse van de businesscase te maken. In 2018 hebben ruim 420 ondernemingen zich gemeld met een verzoek om kapitaal en/of ondersteuning. De bijdrage van Business Development in de screening en analyse van deze ondernemingen is essentieel. Daarbij dient kwaliteit nadrukkelijk boven kwantiteit te gaan. Ook bewaken we steeds of en hoe ondernemingen een bijdrage kunnen leveren aan een breder ecosysteem of een fysieke innovatie-omgeving zoals de High Tech Campus, Pivot Park en de Brainport Industries Campus.

Daarnaast zijn ook forse inspanningen verricht ten behoeve van de financiering van een aantal scale-ups. Dankzij deze inspanningen hebben vijf scale-up bedrijven uiteindelijk hun financieringsbehoefte via marktpartijen kunnen invullen. Hoewel Brabant Ventures dus niet zelf de investering heeft hoeven doen, hebben onze inspanningen op dit terrein wel degelijk een positieve impact gehad en hebben wij daarmee kunnen bijdragen aan de groei van deze ondernemingen.

Ontwikkelportfolio

MJP ’17-‘20

AP ‘18

Real ‘18

Real cum. ('17-'18)

Aantal bedrijven in BO-portfolio

400 (inclusief bestaand portfolio)

80

62

196

Werkgelegenheidsgroei van bedrijven in BO-portfolio in FTE

2.500

500

Ntb*

Ntb*

Gemiddelde omzetgroei van bedrijven in BO-portfolio

20%

20%

Ntb*

Ntb*

Investeringen ontvangen door bedrijven in BO-portfolio

€ 350m

€ 80m

Ntb*

Ntb*

Bedrijven in BO-portfolio die met product/dienst bijdrage leveren aan een maatschappelijke opgave

60% (240)

60%

56%

62%

Aantal nieuwe bedrijven in Investor Readiness programma

Nieuw

40

46

46

  • * Ntb: gezien de fluctuaties in de portefeuille zijn deze data moeilijk te verkrijgen.

Investeringsportfolio

MJP ’17-‘20

AP ‘18

Real ‘18

Real cum. ('17-'18)

Aantal nieuwe directe investeringen

Nvt*

19

16

29

Aantal vervolginvesteringen

Nvt*

15

14

26

Aantal nieuwe Fund-to-Fund investeringen

Nvt*

2

2

3

Aantal exits

Nvt*

5

5

13

Aantal nieuwe scale-ups

Nvt*

4

2

5

Aantal bedrijven die doorstromen naar volgende levensfase

Nvt*

7

5

9

Werkgelegenheidsgroei van bedrijven in investeringsportefeuille

Nvt*

300

80**

228**

Gemiddelde omzetgroei van bedrijven in investeringsportefeuille

20%

20%

€ 7,8m**

€ 64,5m**

Geïnvesteerd vermogen bij bedrijven in investeringsportefeuille (incl. cofinancieringen)

Nvt*

€ 60m

€ 45,7m**

€ 118,1m**

  • * Nvt: hiervoor zijn in het Meerjarenplan 2017 – 2020 geen meerjarige ambities opgenomen.
  • * Ntb: gezien de fluctuaties in de portefeuille zijn deze data moeilijk te verkrijgen.
  • ** Wordt 1x per jaar over jaarcijfers van de ondernemingen gemeten; nog niet alle gegevens zijn beschikbaar.

Behalve het aantal nieuwe bedrijven in portfolio is ook de groei van de bestaande ondernemingen in portefeuille van groot belang. Vermeldenswaardig zijn in dit verband Lead Pharma, SendCloud, Protix, LeydenJar en EFFECT Photonics.

“De BOM was één van de eerste partijen die zei: ‘ja, wij geloven hierin want we begrijpen waarom dit een grote opportunity is, zowel qua financieel als maatschappelijk rendement. Dat gaf veel vertrouwen naar andere investeerders. Verder heeft de BOM fotonica als interessante technologie vroegtijdig opgepikt en op de politieke agenda gezet, wat ongetwijfeld heeft bijgedragen aan een initiatief als PhotonDelta.”

Boudewijn Docter - Effect Photonics

In totaal hebben we in 2018 € 19,8 miljoen extra geïnvesteerd in nieuwe en bestaande portfoliobedrijven en fondsen. Enkele aansprekende nieuwe bedrijven in de ontwikkelportefeuille zijn Plinkr, Dens (Team Fast), Glanum, HoCoSto en Morphotonics. In de investeringsportefeuille zijn dat Unit040, SemiBlocks, Onera, Armarium, Ipos, LR Systems, The Sleep Company, Sirius Medical Systems, EduBookers.com, ENPICOM, Citryll, Agrisim, DegenRx en Additive Industries (3D metaalprinting).