Innovatieve en veelbelovende mkb-ondernemingen hebben bij hun ontwikkeling van ideation naar startup en scale-up vaak behoefte aan meer resources dan alleen kapitaal. O.a. kennis en (markt)contacten zijn ook belangrijk. Samen met onze partners werken we aan de optimale beschikbaarheid en toegankelijkheid van de resources die bedrijven nodig hebben om te kunnen innoveren en groeien. Zo helpen we ondernemingen in de vroege fase investeringsrijp te worden en ondersteunen we bedrijven in ons investeringsportfolio om sneller door te groeien. We richten ons op Brabantse ondernemingen met groeiambitie- en potentie in de zes topclusters: High Tech Systems & Materials, Software, Agrofood, Life Sciences & Health, Maintenance en Biobased Economy. Uiteindelijk moeten onze inspanningen leiden tot waarde voor onze portfoliobedrijven en daarmee ook voor Brabant.