De eerder geschetste internationale marktomstandigheden (hoogconjunctuur en geopolitieke spanningen) zullen naar verwachting in 2019 aanhouden. Daardoor blijft het uitdagend om ondernemingen geïnteresseerd te krijgen (en te houden) voor internationale handelsmissies. Toch verwachten we in 2019 een hoger aantal deelnemers aan onze missies naar het buitenland. Hoewel de matchmaking tijdens de missies in 2018 lager uitviel dan verwacht, zien we 2019 voorlopig met vertrouwen tegemoet.

Belangrijk daarbij is ook dat bedrijven beter bekend zijn met de BOM, team International Trade en haar diensten op internationaal zakendoen als onderdeel van Trade & Innovate NL. Om een grotere groep ondernemingen aan ons te kunnen binden, zullen we de bedrijfsbezoeken in 2019 voortzetten. Samen met team Product Development zullen we bovendien nagaan hoe onze diensten op een efficiëntere wijze beschikbaar kunnen worden gemaakt voor een bredere doelgroep.