De uitbreiding van de activiteiten van team Renewable Energy vanaf medio 2017 werpt duidelijk zijn vruchten af. Sindsdien biedt het team - voorafgaand aan een mogelijke investering – op een gestructureerde wijze ondersteuning bij de ontwikkeling van projecten (Develop to Invest). In 2018 hebben we een aantal aansprekende projecten met een grote impact mede vormgegeven. Projecten met een sterke regionale betrokkenheid van burgers en bedrijven zoals Wind A16 en Spinderwind hebben als bijkomend effect dat ook regio’s in beweging worden gebracht. De inspanningen om deze vormen van participatie te versterken, dragen ook bij aan een versnelling van de lokale en regionale energietransitie.

Het project Wind A16 is hiervan een mooi voorbeeld. Dit betreft de opzet en inrichting van het 25% belang van de regio’s langs de A16 in de ontwikkeling van 12 windprojecten. BOM Renewable Energy heeft deze unieke structuur opgezet en voert namens de regio’s de directie in de 12 windprojecten om de projecten te ontwikkelen en te realiseren. Een belangrijke factor hierbij is dat de opbrengsten uit de respectievelijke projecten ten goede komen aan de omgeving. Door met deze opbrengsten lokale of regionale fondsen te creëren, krijgt de regio de financiële mogelijkheid om (een deel van) de lokale energieagenda’s in de regio langs de A16 te realiseren.

Ook de inspanningen op het gebied van het verduurzamen van (maatschappelijk) vastgoed vertalen zich in aansprekende resultaten. In 2018 is Renewable Energy betrokken bij vier ‘Green Deals’. Green Deals zijn sterke intentieverklaringen tussen meerdere partijen om een substantiële energiebesparing te realiseren. De initiatieven die hieruit voortkwamen, zijn aansprekend en hebben betrekking op het verduurzamen van onder andere erfgoedcomplexen, zorgcomplexen, bedrijventerreinen en sportcomplexen. De verwachting is dat meerdere van deze initiatieven in 2019 tot een investering kunnen leiden. Daarmee leiden ook de ontwikkelingsinspanningen op het gebied van verduurzaming van de gebouwde omgeving daadwerkelijk tot resultaat.

De samenwerking met ENGIE in een nieuw opgezette energiedienstverlener (ESCo) voor de Brainport Industries Campus is een ander aansprekend voorbeeld. Deze energiedienstverlener is eigenaar en exploitant van alle klimaatinstallaties en levert utilities zoals warmte koude opslag, frisse lucht, elektriciteit en licht aan de huurders op basis van een prestatiecontract en een pay-per-use model. De energiedienstverlener maakt uitsluitend gebruik van duurzame energie. Daarmee is de BIC het eerste gasvrije bedrijvencomplex in Nederland. BOM Renewable Energy verzorgde de operationele, financiële en juridische structurering van de energiedienstverlener en verstrekt zelf 25% van het benodigde kapitaal voor de aanschaf en plaatsing van de installaties.

Toen we bij de BOM aanklopten, merkten we gelijk een positieve drive om hier een succes van te maken. De samenwerking was eigenlijk al begonnen voordat de papierwinkel gereed was. Daaruit blijkt het ondernemende karakter van de BOM, wat onmisbaar is als je duurzame projecten van de grond wilt krijgen. Uiteindelijk hebben we de centrale en alle installaties op de campus in minder dan een jaar kunnen opleveren, en dat is erg snel voor een project van deze omvang.

Ruud Vleugels - ENGIE

Tot slot is in 2018 de daadwerkelijke constructie van Burgerwindpark De Spinder begonnen. Team Renewable Energy ondersteunt sinds 2015 de ontwikkeling van het windpark met een bijdrage in het ontwikkelkapitaal en inzet van haar kennis over ontwikkeling en haar netwerk voor financiering van de constructiefase. De ervaringen hierbij zijn ook de aanleiding geweest om in 2017 structureel invulling te geven aan de ontwikkeltaak binnen team Renewable Energy. Als positieve uitkomst van de geleverde inspanningen zijn in 2018 de contracten gesloten met ASN Bank als financier van het windpark, met Nordex als leverancier van de windturbines en met GMB als aannemer voor de funderingen. Daarmee is de constructiefase gestart en zal het windpark van dit burgercollectief in 2019 tot realisatie komen.