De politieke en maatschappelijke omgeving voor projecten in verduurzaming van energieopwekking en -besparing is in hoog tempo aan het veranderen. Naar verwachting zal het thema de komende jaren steeds meer prioriteit krijgen omdat de energietransitie een belangrijke maatschappelijke uitdaging vormt. Ter voorbereiding hierop zijn we in het laatste kwartaal van 2018 gestart met het formuleren van een BOM-brede propositie voor de Energietransitie. Samen met collega’s van andere BOM-teams die actief zijn op het gebied van verduurzaming en toepassing van energietechnologie gaan we na op welke manier de BOM kan bijdragen aan de energietransitie.

Tot besluit is in 2018 een vervolgstap gezet in de positionering en profilering van BOM Renewable Energy. Doordat de markt BOM Renewable Energy beter weet te vinden en de expertise en mogelijkheden van het team beter kan inschatten, zijn we in staat om gezamenlijk meer en grotere projecten met maatschappelijke impact en meer projecten voor energiebesparing op te pakken. Uiteindelijk wordt team Renewable Energy hierdoor in staat gesteld om haar eigen fondsambities te realiseren. Maar veel meer nog draagt de gecombineerde inzet van de ontwikkel- en investeringscapaciteit op belangrijke wijze bij aan het mobiliseren van burgers en mkb-bedrijven en een toegenomen bewustwording van de mogelijkheden voor het versnellen van duurzame Brabantse initiatieven op een economisch verantwoorde wijze.