Voor ondernemers is een belangrijke rol weggelegd in de energietransitie. BOM Renewable Energy stimuleert energiebesparing en de productie van duurzame energie. Samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en burgerinitiatieven realiseren we duurzame energieprojecten. We bevorderen energiebesparing in vastgoed en industrie en dragen met raad en daad bij aan rendabele oplossingen om Brabant energieneutraal te maken. Vanuit Energiefonds Brabant (EFB) stellen we kapitaal, specialistische kennis en ervaring en ons netwerk ter beschikking om duurzame investeringen in energieprojecten tot stand te brengen. We richten ons op grote projecten, zoals wind- en zonneparken, en op bundeling van kleine projecten zoals via onze ESCo-partners, die actief zijn in specifieke markten.