(18) Financiële vaste activa

De deelnemingen betreffen de volgende vennootschappen:

Lees verder
Toevoegen aan mijn verslag

(19) Vorderingen

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar.

Lees verder
Toevoegen aan mijn verslag

(20) Gestort en opgevraagd kapitaal

Het gestort en opgevraagd kapitaal bestaat uit 73.250 aandelen met een nominale waarde van € 0,01.

Lees verder
Toevoegen aan mijn verslag

(21) Agioreserve

De inbreng van de aandelen van BOM Bedrijfslocaties B.V., BOM Business Development & Foreign Investments B.V. in 2013, alsmede BOM Capital I (aandeel Provincie Noord-Brabant) in BOM Holding B.V. is als een agiostorting aangemerkt.

Lees verder
Toevoegen aan mijn verslag
Toevoegen aan mijn verslag

(23) Langlopende schulden

In 2018 is het verloop als volgt:

Lees verder
Toevoegen aan mijn verslag

(24) Kortlopende schulden

De vennootschap heeft de volgende rekening-courant verhoudingen met haar groepsmaatschappijen:

Lees verder
Toevoegen aan mijn verslag