2018

2017

 

   

Saldo per 1 januari

508.180

-1.516.034

Resultaat boekjaar

-271.080

1.993.914

Mutaties boekjaar

-

30.300

Stand per 31 december

237.100

508.180