Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen, voor zover geen groepsmaatschappij
 

31-12-2018

31-12-2017

 

   
   

Lening PNB inzake SOFB

1.821.813

3.233.407

Lening BOM Bedrijfslocaties B.V.

50.000

-

 

1.871.813

3.233.407

23.1 Lening PNB inzake SOFB

In 2018 is het verloop als volgt:

 

2018

2017

 

   

Saldo per 1 januari

3.233.407

4.041.260

Aflossingen

-2.414.893

-140.000

Dekking fondskosten

-307.075

118.033

Dekking participatieresultaten

1.251.793

-861.003

Rente

58.582

75.116

Saldo per 31 december

1.821.813

3.233.407

Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans, 10.1 Lening PNB inzake SOFB (achtergesteld).

23.2 Lening PNB inzake BOM Bedrijfslocaties BV

In 2018 is het verloop als volgt:

 

2018

2017

 

   

Saldo per 1 januari

-

-

Verstrekkingen

50.000

-

Saldo per 31 december

50.000

-

Dit betreft een lening van Bedrijfslocaties met betrekking tot het project ROW.