31-12-2018

31-12-2017

 

   

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

134.686

213.987

Schulden aan participanten

-

-

Rekening courant groepsmaatschappijen

1.962.927

3.868.977

Belastingen en premies sociale verzekeringen

315.807

333.058

Overige schulden en overlopende passiva

794.415

767.610

 

3.207.836

5.183.632

Rekening-courant groepsmaatschappijen

De vennootschap heeft de volgende rekening-courant verhoudingen met haar groepsmaatschappijen:

 

31-12-2018

31-12-2017

 

   

RC BOM Vastgoed B.V.

8.165

-

RC BOM Business Development & Foreign Investments B.V.

1.821.923

1.433.308

RC BOM Bedrijfslocaties B.V.

-

406.879

RC BOM Capital I B.V.

-

81.040

RC BOM Capital II B.V.

-

1.354.964

RC Spin-off Fonds Brabant B.V.

132.840

23.103

RC Biobased Brabant Fonds B.V.

-

68.364

RC Life Sciences & Health Fund B.V.

-

7.466

RC Energiefonds Brabant B.V.

-

-

RC Innovatiefonds Brabant B.V.

-

480.057

RC Breedbandfonds Brabant B.V.

-

13.794

 

1.962.927

3.868.977