De beoogde economische en maatschappelijke impact is onlosmakelijk verbonden met onze rol als publieke onderneming, en loopt daarom als een rode draad door dit jaarverslag. Met dit jaarverslag legt de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) verantwoording af over de belangrijkste ontwikkelingen, activiteiten en prestaties zoals die door haar eigen organisatie zijn gerealiseerd in 2018.

Als publieke onderneming staan wij open voor uw feedback op ons jaarverslag. Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen neem dan gerust contact met ons op via info@bom.nl.