In 2018 hebben we gestuurd op systeemversterking binnen een beperkt aantal ecosystemen, waarbij we aansluiten op provinciale uitvoeringsprogramma’s. Het gaat om High Tech Systems & Materials, Agrofood, Smart Maintenance & Services, Life Sciences & Health en het thema circulaire economie (inclusief Biobased Economy en nieuwe energietechnologie). Binnen deze ecosystemen identificeren we kansrijke (ontwikkel)thema’s, zoals Smart Industry binnen High Tech Systems & Materials. Binnen deze thema’s ontwikkelen en implementeren we samen met andere partijen concrete, structuurversterkende projecten.

De resultaten op de KPI’s uit het meerjarenplan waren in 2018 positief. Alle doelstellingen zijn behaald. Daarbij tekenen we aan dat de midterm review van het meerjarenplan de aanbeveling bevat om met de subsidiënten in gesprek te gaan over bijstelling van de KPI’s. Voortschrijdend inzicht laat namelijk zien dat deze KPI’s te weinig zeggen over de relevante kwalitatieve dimensie van onze resultaten. Juist in deze kwalitatieve dimensie zit onze meerwaarde voor Brabant die vaak pas op termijn zichtbaar wordt.

 

MJP ’17-‘20

AP ‘18

Real ‘18

Real cum. ('17-'18)

Nieuwe business ideeën die in het BOM-portfolio terechtkomen

100

30

44

52

Aantal projecten opgezet in Ecosysteemontwikkeling met consortia van twee of meer betrokken partijen

50

13

26

36

Partijen bij elkaar gebracht in projecten

500

150

204

282