Vanwege de sanering van de projecten die in 2017 plaatsvond, zaten er in 2018 aanmerkelijk minder projecten in het teamportfolio. Daardoor kon meer aandacht worden besteed aan de programmatische samenhang. De nieuwe projecten die we in 2018 tot ontwikkeling brachten, zijn uitwerkingen van de grote ontwikkelthema’s en programma’s. Denk aan het project ‘Voedselwaarde’ als uitvloeisel van onze Agrofood-activiteiten bij de Verspillingsfabriek in Veghel. Verder is het project Dataficatie Agrofood in overleg met de provincie gestart als een eerste uitwerking van het Smart Data Brabant-programma. Nieuwe projecten worden sterker dan voorheen getoetst aan hun bijdrage aan het portfolio. Deze toetsing vindt plaats in overleg met de provincie. De projecten zijn immers de bouwstenen van een programma dat in overleg met de provincie is opgestart. Soms gaan daar projecten aan vooraf waarin verkenning en analyse centraal staan.

Halverwege het jaar trad een nieuwe teammanager aan die de komende jaren zal zorgen voor de verdere ontwikkeling van de discipline Ecosysteemontwikkeling en het initiëren van integrale BOM-proposities. Eind 2018 zijn alle openstaande vacatures opgevuld.

In het afgelopen jaar hebben we een aantal aansprekende resultaten geboekt, waarvan we er hieronder een aantal uitlichten: