Door proactieve en gerichte acquisitie in een aantal focuslanden zoals de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, India, China, Japan en Taiwan zien we het aandeel projecten in portefeuille sterk toenemen. De aangepaste rolverdeling binnen het team en de versterking van de verantwoordelijkheden voor individuele projectmanagers lijken hierin een belangrijke rol te spelen.

Hoewel alle Brabantse topclusters tot ons werkdomein behoren, focussen we ons vooral op Life Sciences & Health, High Tech Systems & Materials en Agrofood. Deze sectoren vormen sinds een aantal jaren een belangrijke basis voor de behaalde resultaten. Samen met onze partners in de regio en daarbuiten – waaronder het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), REWIN West-Brabant, Brainport International, de Brabantse campussen en steden – zijn we zo in staat om dicht op de buitenlandse marktvraag te opereren en ondersteuning op maat te bieden. In 2018 hebben we dit verder vorm kunnen geven door onder andere de expertise van BOM-collega’s te benutten om acht op maat gemaakte proposities te kunnen uitwerken.

In een aantal voor Brabant belangrijke buitenlandse markten werkt Foreign Investments nauw samen met de provincie Noord-Brabant om strategische partnerships aan te gaan met prominente publieke en private partijen. Deze partnerships richten zich niet alleen op het werven van buitenlandse bedrijven voor vestiging in Brabant, maar worden ook ingezet om zaken als kennisdeling, innovatie-uitwisseling en samenwerking tussen bedrijven en/of kennisinstellingen verder te ontwikkelen (internationale innovatiesamenwerking). Als gevolg van deze aanpak zien we de portefeuille van kennisintensieve bedrijven die onderdeel willen worden van met name de krachtige Brabantse topclusters Life Sciences & Health, High Tech Systems & Materials en Agrofood verder groeien. Ter illustratie: ruim 40% van de projectenportefeuille in 2018 is gekoppeld aan de HTS&M-sector.