Indien de resultaten over 2018 worden gespiegeld aan de ambities uit het meerjarenplan, kunnen we spreken van een uitstekend jaar voor Brabant. We hebben alle doelstellingen zoals vastgelegd in de kwantitatieve KPI’s gehaald en ook vanuit meerjarig perspectief presteren we boven verwachting. In 2018 hebben we veel dynamiek in de markt gezien, vooral na de zomerperiode. Dit heeft ertoe geleid dat we een recordaantal projecten hebben afgerond (41) waarvan 19 in het laatste kwartaal. 2018 was daarmee – gemeten in het aantal gelande projecten - het succesvolste jaar in het bestaan van de BOM. Ook qua investeringsvolume is de beoogde ambitie gehaald (€ 306 miljoen) terwijl we op arbeidsplaatsen net boven onze jaarambitie uitkwamen (1.019 FTE). Brabant is daarmee opnieuw de derde grootste gastheer van buitenlandse bedrijven in Nederland.

Vanuit onze activiteiten op Technology Access zien wij dat 17% van het totaalaantal projecten in 2018 resulteert in bedrijven die R&D-activiteiten in Brabant vestigden of verder uitbreidden. Het percentage projecten binnen de topsectoren valt relatief gezien lager uit dan de ambitie, maar de forse stijging in het aantal projecten zorgt ervoor dat in absolute zin meer projecten binnen topclusters zijn geland dan vooraf verwacht. De sterke ontwikkeling van de technologische clusters in Brabant draagt hier eveneens aan bij.

 

MJP ’17-‘20

AP ‘18

Real ‘18

Real cum. ('17-'18)

Aantal nieuwe projecten

120

30

41

80

Bedrag aan buitenlandse investeringen in € miljoen

400

100

306

441

Aantal directe arbeidsplaatsen

4.000

1.000

1.019

2.157

Percentage van de projecten met R&D- activiteiten

15%

15%

17%

21%

Percentage projecten binnen topclusters

90%

90%

85%

85%

Toename (eigen) leads

10%

10%

37%

33%

Aantal op maat gemaakte (strategische acquisitie) proposities

n.v.t.

5

8

8

Investor relations bezoeken met verslaglegging in Achilles

n.v.t.

120

144

144