Met een centrale ligging in een van de grootste markten ter wereld en met  een toeleveringsindustrie en kenniseconomie van wereldklasse, is Brabant een aantrekkelijke locatie voor veel buitenlandse bedrijven. BOM Foreign Investments trekt buitenlandse bedrijven aan die toegevoegde waarde hebben voor de werkgelegenheid en/of het innovatievermogen van Brabant. Wij richten ons zowel op bedrijven die toegang willen tot de Europese afzetmarkt (“market access”) als die aansluiting zoeken bij technologie en/of kennis voor product- of procesontwikkeling (“technology access”).