31-12-2018

31-12-2017

 

   

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

32.795.988

33.067.067

Leningen u/g aan groepsmaatschappijen

3.836.313

5.497.907

Leningen u/g

50.000

-

 

36.682.301

38.564.974

18.1 Deelnemingen in groepsmaatschappijen

De deelnemingen betreffen de volgende vennootschappen:

  • BOM Vastgoed B.V. 100%

  • BOM Bedrijfslocaties B.V. 100%

  • BOM Capital I B.V. 50,1%

  • BOM Business Development & Foreign Investments B.V. 50,1%

  • BOM Capital II B.V. 100%

  • Innovatiefonds Brabant B.V. 100%

  • Energiefonds Brabant B.V. 100%

  • Breedbandfonds Brabant B.V. 100% t/m 26-09-2018

In 2018 is het verloop als volgt:

 

Stand 1 januari

Opheffing

Resultaat boekjaar

Resultaat derden

Mutaties boekjaar

Stand 31 december

 

       

BOM Vastgoed B.V.

512.683

-

-49.999

-

-

462.685

BOM Bedrijfslocaties B.V.

13.099.996

-

-184.283

-

-

12.915.714

BOM Capital I B.V.

18.672.733

-

-73.447

36.650

-

18.635.936

BOM Business Development & Foreign Investments B.V.

502

-

-1

-

-

501

Breedbandfonds Brabant B.V.

1

-1

-

-

-

-

Innovatiefonds Brabant B.V.

1

-

-

-

-

1

Energiefonds Brabant B.V.

1

-

-

-

-

1

BOM Capital II B.V.

781.150

-

-

-

-

781.150

 

33.067.067

-1

-307.728

36.650

-

32.795.988

18.2 Leningen u/g aan groepsmaatschappijen
 

31-12-2018

31-12-2017

 

   

Lening Spin-Off Fonds Brabant B.V.

1.803.813

3.215.407

Lening BOM Vastgoed B.V.

2.032.500

2.282.500

 

3.836.313

5.497.907

18.2.1. Lening Spin-Off Fonds Brabant B.V.

In 2018 is het verloop als volgt:

 

2018

2017

 

   

Saldo per 1 januari

3.215.407

4.023.260

Aflossingen

-2.414.893

-140.000

Dekking fondskosten

-307.075

118.033

Dekking participatieresultaten

1.251.793

-861.003

Rente

58.582

75.116

Stand per 31 december

1.803.813

3.215.407

18.2.2 Lening BOM Vastgoed B.V.

In 2018 is het verloop als volgt:

 

2018

2017

 

   

Saldo per 1 januari

2.282.500

2.282.500

Aflossingen

-250.000

-

Stand per 31 december

2.032.500

2.282.500

18.2.3. Lening BOM BD&FI inzake Holst

De door de Provincie Noord-Brabant aan de BOM verstrekte lening van € 3.000.000 ter financiering van het in 2014 verkregen, niet exclusieve, licentierecht op een octrooiportefeulle is in 2014 afgewaardeerd naar nihil nadat op de licentie-portefeuille in 2014 eveneens een impairment had plaatsgevonden van € 3.000.000. In 2019 zal de subsidiebeschikking formeel afgewikkeld worden door de Provincie Noord-Brabant.

18.2.4 Lening ROW

In 2018 is het verloop als volgt:

 

2018

2017

 

   

Saldo per 1 januari

-

-

Verstrekkingen

50.000

-

Stand per 31 december

50.000

-