31-12-2018

31-12-2017

 

   

Andere vaste bedrijfsmiddelen

236.855

422.972

 

236.855

422.972

  

Andere vaste bedrijfsmiddelen

  

   

Aanschafwaarde per 1 januari

 

765.038

Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari

 

-342.067

Boekwaarde per 1 januari

 

422.972

   

Investeringen

 

5.233

Desinvesteringen

 

-

Afschrijvingen

 

-191.349

Afschrijving desinvestering

 

-

  

-186.116

   

Aanschafwaarde per 31 december

 

770.271

Cumulatieve afschrijvingen per 31 december

 

-533.415

Boekwaarde per 31 december

 

236.855

   

Afschrijvingspercentages

 

10%-50%