Op de High Tech Campus in Eindhoven ging het project eXentr officieel van start. Dit project is een samenwerking tussen Eneco, Enexis/Enpuls, de TU/e, Brainport Development en de BOM om de energietransitie te versnellen in de gebouwde omgeving en rondom mobiliteit (een nauwe samenwerking met het Green Mobility-programma). Deze ‘Triple Helix’ samenwerking werkt vanuit de gedachte dat via samenwerking in de energieketen innovaties ten behoeve van de energietransitie efficiënter en effectiever kunnen worden georganiseerd. Zo wordt kennis, kapitaal en capaciteit beter bij elkaar gebracht.

Op de valreep hebben we in december 2018 een programma Green Mobility opgeleverd aan de provincie. Begin 2019 heeft verdere afstemming met de provincie plaatsgevonden en is besloten dat er geen rol voor de BOM is weggelegd in het vervolg van het programma.