Het verloop van het aandeel derden is als volgt:

 

31-12-2018

31-12-2017

 

   

Stand per 1 januari

18.598.690

17.713.341

Aandeel EZK in het resultaat BOM Capital I B.V. (49,9%)

-36.650

855.170

Overige mutaties

-

30.179

Stand per 31 december

18.562.040

18.598.690

Het aandeel derden als onderdeel van het groepsvermogen wordt gewaardeerd tegen het bedrag van het netto belang in de netto-activa van de desbetreffende groepsmaatschappijen.