In de periode 2015-2017 gaven we – parallel aan ons lopende meerjarenopdracht – uitvoering aan enkele beleidsintensiveringen in opdracht van de provincie Noord-Brabant (‘impulsprojecten’). Deze beleidsintensiveringen waren ingezet als uitkomst van het Bestuursakkoord 2015. In 2017 zijn de meeste meerjarige projecten inhoudelijk afgerond. Een drietal initiatieven is tot in 2018 gecontinueerd en inmiddels afgerond. Hieronder geven we een overzicht van de prestaties van deze laatste impulsprogramma's.

Naam Impulsprogramma

Afgerond

Resultaat / opmerking

Doorloop 2019 (en verder)

Suikerverwaarding / sugar delta

Ja

Oplevering in 2018 van een gevalideerde waardepropositie voor Sugar Delta (incl. benchmark met USA, China, Brazilie en Thailand), opbouw van een acquisitiefunnel met 10 partijen en diverse pilotstudies/business cases. Totstandkoming van een werkgroep suikerverwaarding op NFIA niveau.

Na afronding van het impulsproject lopen de activiteiten door via BioBasedDelta. Samen met de (regio)partners REWIN en NFIA is BOM Foreign Investments hier bij betrokken.

Lifetec cluster Brabant

Ja

De programma-ambities zijn behaald echter niet alles is tot een succes gekomen. Het is uiteindelijk niet gelukt de private-publieke accelerator (PRIO) te starten wegens te weinig commitment van de Pivot Park bewoners en overige deelnemers. De doelstelling van 20 businesscases is daarentegen meer dan behaald mede door de introductie en benutting van "connection vouchers". Hierdoor is een dynamische community ontstaan op Pivot Park.

Na mei 2018 is een deel van de activiteiten overgenomen door de busines developer van Pivot Park. Vanuit de BOM zijn BOM Ecosysteemontwikkeling, BOM Brabant Ventures en BOM Foreign Investments regulier betrokken bij de activiteiten op het Pivot Park of haar bewoners.

Beagle

Ja

De eindrapportage vindt rechtstreeks plaats vanuit de projectleiding Avans aan PNB

Geen actieve betrokkenheid vanuit de BOM.