Binnen het kader van het provinciale innovatieprogramma Maintenance & Services hebben we in 2018 een aantal stappen gezet. Zo is een onderzoek naar het aerospace, maintenance, repair and overhaul (MRO) landschap in Brabant afgerond en zijn er op basis van deze technologische focusgebieden stappen gezet voor het uitwerken van concrete businesscases. Uit het onderzoek (onder Triple Helix partners) bleek dat de synergie tussen de Brabantse High Tech-industrie en Aerospace-sector een grote economische impact zal hebben op de Brabantse onderhoudsindustrie. Dit wordt onder meer aangejaagd door de aanwezigheid van de Koninklijke Luchtmacht en haar grote behoefte aan innovaties op het gebied van MRO, de diverse sterke internationale op circulariteit gefocuste Aerospace MRO-bedrijven, de ontwikkelingen in Woensdrecht en het wereldwijde F-35 programma waarin continu gezocht wordt naar cutting edge technologie. Dit is een mooie basis voor Brabant om zich als High Tech Aerospace-regio te profileren. Het “High Tech Meets Aerospace” event in november 2018 was de opmaat naar de volgende stap in het Maintenance & Services programma dat zich zal richten op een gecoördineerde strategie voor het verbinden van de Aerospace MRO en High Tech-industrie in Brabant.