Vanuit de BOM is een nieuw team ingezet op International Trade dat sinds het einde van het 1e kwartaal volledig is bemenst. Met dit team hebben we in 2018 Brabantse bedrijven op weg geholpen in de eerdergenoemde strategische markten.

Het bleek in 2018 een uitdaging om voldoende ondernemingen te interesseren voor deelname aan handelsmissies en meer specifiek voor matchmaking gesprekken. Om te achterhalen wat de redenen hiervoor zijn, gingen we actief in gesprek met individuele ondernemingen. Uit deze gesprekken kwam naar voren dat er wel degelijk behoefte is aan ondersteuning in internationaal zakendoen. Ondernemingen willen zich eerst nog beter voorbereiden op buitenlandse markten als onderdeel van hun new business development. Hoe zit een markt in elkaar, welke (on)mogelijkheden biedt deze, wat is de relevante wet- en regelgeving en wat zijn de ’do’s en don’ts’ in die markten? Tegen deze achtergrond zijn we ook “verkenningsmissies” gaan organiseren. Een mooi voorbeeld hiervan is het bezoek aan de IMTS-beurs in Chicago met zeven Brabantse ondernemingen, waaronder VDL ETG, Prodrive, maar ook een scale-up als MTA. De automotive-reis naar Stuttgart past ook goed in dit plaatje.

Met de extra aandacht voor bedrijfsbezoeken hebben we ook gerichter kunnen inspelen op de onbekendheid bij Brabantse ondernemingen met de (nieuwe) rol van de BOM op het gebied van International Trade. Hoewel we een nog relatief onbekende speler zijn en bedrijven ons nog niet goed weten te vinden, helpt het dat binnen de BOM is gekozen om BOM International Trade als een apart klantsegment (met daarmee eigen positionering en profilering) neer te zetten, passend in de bredere positionering van Brabant Branding.