Een van de kernambities in ons meerjarenplan 2017 – 2020 is om te zorgen voor een transparantere en laagdrempeligere dienstverlening. Door vraaggericht te werken kunnen we ondernemers en partners zo snel mogelijk voorzien van een adequaat antwoord. Hiervoor moeten we onze eigen dienstverlening aan de verschillende doelgroepen onder de loep te nemen.

In 2017 bleek uit eigen onderzoek dat 97% van de ondernemingen die contact zoeken met de BOM in de eerste plaats een financieringsvraag hebben. Verdere analyse en gesprekken wezen echter uit dat veel van deze bedrijven juist ook behoefte hebben aan de andere groeidrijvers. Om überhaupt voor financiering in aanmerking te kunnen komen, hebben ze vaak eerst ondersteuning nodig op gebieden als kennis, markt, talent, team, businessmodel of technologie.

Ook de bevindingen in de Financieringsmonitor 2018 bevestigen dit beeld. Uit onderzoek onder het brede mkb blijkt de toegang tot financiering vooral een probleem te zijn voor specifieke groepen bedrijven waaronder microbedrijven, innovatieve startups en bedrijven jonger dan 5 jaar. Het niet kunnen aantrekken van financiering vormt voor deze groep een cruciale barrière voor doorgroei en opschaling. Voor de BOM blijft het voorgaande een aansporing om onze marketingcommunicatie en ons dienstenportfolio door te ontwikkelen. We willen immers meer (kunnen) bieden dan alleen ‘kapitaal’; ook onze ‘kennis’ en ‘kennissen’ dienen nadrukkelijker een plek te krijgen in het portfolio.

Team Product Development ondersteunt de overige BOM-teams om bestaande en nieuwe diensten of dienstverlening zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de behoeften van ondernemingen en partners in de verschillende doelgroepen. Het gaat daarbij vooral om ondernemingen die de ambitie en potentie hebben om grote impact te genereren voor de Brabantse economie. Op basis van evidence-based analyses en intensieve interactie met de markt zoeken we mogelijkheden om samen met partners beter te kunnen inspelen op de vraag vanuit de markt