Jaarverslag 2019

Voorwoord raad van bestuur

2019 was wederom een goed jaar voor de BOM. Uit dit jaarverslag blijkt dat we de beoogde resultaten grotendeels hebben gehaald en op een aantal punten overtroffen.

Lees verder
Jaarverslag 2019

Bericht van de Raad van Commissarissen

De BOM heeft in 2019 goede resultaten behaald en ligt vooralsnog op koers om de beloften uit het Meerjarenplan 2017-2020 waar te maken..

Lees verder
Jaarverslag 2019

Over de BOM

Met het Meerjarenplan 2017 – 2020 'Vernieuwing voor Brabant' hebben we een nieuwe koers uitgezet waarbij het creëren van economische, maatschappelijke en financiële impact centraal staat.

Lees verder
Jaarverslag 2019

Missie en strategie

De BOM heeft als missie om samen met partners de Brabantse economie duurzaam te versterken.

Lees verder
Jaarverslag 2019

Waardeketen

Economische ambities en groei staan voor de BOM niet op zichzelf; ze zullen moeten leiden tot maatschappelijke, economische en financiële impact voor Brabant.

Lees verder
Jaarverslag 2019

De BOM in de markt

Dankzij de structurele inzet op het verzamelen van data (via 1 op 1 feedback van ondernemers, de Investor Readiness en Market Readiness programma's en web statistiek kunnen) we steeds klantgerichter werken.

Lees verder
Jaarverslag 2019

Organisatie

In het meerjarenplan hebben we ambitieuze doelstellingen geformuleerd. Om de gewenste impact voor Brabant te kunnen realiseren, willen we de wendbaarheid en slagkracht van onze teams en onze medewerkers vergroten.

Lees verder
Jaarverslag 2019

Medewerkers

De missie waar de BOM voor staat en het speelveld waarin onze medewerkers werkzaam zijn, vragen om een brede mix van relevante kennis en competenties. De BOM voert daarom een actief beleid voor talentontwikkeling.

Lees verder
Jaarverslag 2019

Vitaliteit

Ondanks een verlaging van het ziekteverzuim in 2019 - 1,7% ten opzichte van 2,8% in 2018 - heeft vitaliteit onze aandacht. Het gaat hierbij vooral om uitval door werkdruk en/of onevenwichtige energiebalans (werk-privé).

Lees verder