2019

 

2018

  

      

Bedrijfsopbrengsten

(11)

 

8.307.020

 

8.224.824

      

Lonen en salarissen

(12)

7.508.853

 

7.356.674

 

Sociale lasten

(12)

882.128

 

832.635

 

Pensioenlasten

(12)

721.662

 

652.801

 

Afschrijvingen op materiële vaste activa

(13)

377.883

 

415.058

 

Overige bedrijfskosten

(14)

-465.322

 

-335.595

 

Som der bedrijfslasten

  

9.025.203

 

8.921.572

      

Opbrengsten van effecten en vorderingen die tot de vaste activa behoren

 

2.626.599

 

4.210.694

 

Waardeveranderingen van effecten en vorderingen die tot de vaste activa behoren

 

-1.852.146

 

-3.638.448

 

Financiële baten en lasten

 

-92.408

 

-154.347

 

Uitkomst der financiële baten en lasten

(15)

 

682.045

 

417.899

      

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

  

-36.138

 

-278.849

      

Bijzondere baten en lasten

  

-

 

-

      

Vennootschapsbelasting

  

-

 

37.452

      

Resultaat deelneming / participaties

  

48.312

 

-66.333

Aandeel derden

  

12.024

 

36.650

      

Resultaat

  

24.197

 

-271.080