2019

2018

 

   

Saldo per 1 januari

733

733

Mutaties boekjaar

-

-

Stand per 31 december

733

733

Het gestort en opgevraagd kapitaal bestaat uit 73.250 aandelen met een nominale waarde van € 0,01.