2019

2018

 

   

Saldo per 1 januari

32.508.879

32.508.879

Terugbetaling agio BOM Bedrijfslocaties B.V.

-

-

Overige mutaties

-

-

Stand per 31 december

32.508.879

32.508.879

De inbreng van de aandelen van BOM Bedrijfslocaties B.V., BOM Business Development & Foreign Investments B.V. in 2013, alsmede BOM Capital I (aandeel provincie Noord-Brabant) in BOM Holding B.V. is als een agiostorting aangemerkt.