2019

2018

 

   

Saldo per 1 januari

2.237.100

2.508.180

Resultaat boekjaar

24.197

-271.080

Mutaties boekjaar

-

-

Stand per 31 december

2.261.297

2.237.100

Om een gelijkwaardig inzicht te geven in de investeringskostprijs van de investeringen zijn vanaf jaarrekening 2019 investeringsbijdragen van MSD in BOM Capital II B.V. niet meer in mindering gebracht op de kostprijs van de investering. De ontvangen investeringsbijdrage van MSD van € 2 miljoen, is jaarlijks met terugwerkende kracht over de periode 2015 tot en met 2017 ten gunste van het resultaat gebracht. Door deze stelselwijzing is het vermogen € 2 miljoen hoger dan de verwerkingswijze in jaarrekening 2018.