31-12-2019

31-12-2018

 

   

Andere vaste bedrijfsmiddelen

83.360

236.855

 

83.360

236.855

  

Andere vaste bedrijfsmiddelen

  

   

Aanschafwaarde per 1 januari

 

770.271

Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari

 

-533.415

Boekwaarde per 1 januari

 

236.855

   

Investeringen

 

-

Desinvesteringen

 

-

Afschrijvingen

 

-153.495

Afschrijving desinvestering

 

-

  

-153.495

   

Aanschafwaarde per 31 december

 

770.271

Cumulatieve afschrijvingen per 31 december

 

-686.911

Boekwaarde per 31 december

 

83.360

   

Afschrijvingspercentages

 

10%-50%