31-12-2019

31-12-2018

 

   

Deelnemingen

1

-

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

34.820.185

34.795.988

Leningen u/g aan groepsmaatschappijen

3.243.938

3.836.313

Leningen u/g

186.668

50.000

 

38.250.792

38.682.301

17.1 Deelnemingen in groepsmaatschappijen

De deelnemingen betreffen de volgende vennootschappen:

  • BOM Vastgoed B.V. 100%

  • BOM Bedrijfslocaties B.V. 100%

  • BOM Capital I B.V. 50,1%

  • BOM Business Development & Foreign Investments B.V. 50,1%

  • BOM Capital II B.V. 100%

  • Innovatiefonds Brabant B.V. 100%

  • Energiefonds Brabant B.V. 100%

In 2019 is het verloop als volgt:

 

Stand 1 januari

Opheffing

Resultaat boekjaar

Resultaat derden

Mutaties boekjaar

Stand 31 december

 

       

BOM Vastgoed B.V.

462.685

-

-

-

-

462.685

BOM Bedrijfslocaties B.V.

12.915.714

-

-32.289

-

-

12.883.424

BOM Capital I B.V.

18.635.936

-

-24.096

12.024

-

18.623.864

BOM Business Development & Foreign Investments B.V.

501

-

-

-

-

501

Innovatiefonds Brabant B.V.

1

-

-

-

-

1

Energiefonds Brabant B.V.

1

-

-

-

-

1

BOM Capital II B.V.

2.781.150

-

68.559

-

-

2.849.709

 

34.795.988

-

12.174

12.024

-

34.820.185

Om een gelijkwaardig inzicht te geven in de investeringskostprijs van de investeringen zijn vanaf jaarrekening 2019 investeringsbijdragen van MSD in BOM Capital II B.V. niet meer in mindering gebracht op de kostprijs van de investering. De ontvangen investeringsbijdrage van MSD van € 2 miljoen, is jaarlijks met terugwerkende kracht over de periode 2015 tot en met 2017 ten gunste van het resultaat gebracht. Door deze stelselwijzing is de boekwaarde van de deelneming in BOM Capital II B.V. € 2 miljoen hoger dan de verwerkingswijze in jaarrekening 2018.

17.2 Leningen u/g aan groepsmaatschappijen
 

31-12-2019

31-12-2018

 

   

Lening Spin-Off Fonds Brabant B.V.

1.361.438

1.803.813

Lening BOM Vastgoed B.V.

1.882.500

2.032.500

 

3.243.938

3.836.313

17.2.1. Lening Spin-Off Fonds Brabant B.V.

In 2019 is het verloop als volgt:

 

2019

2018

 

   

Saldo per 1 januari

1.803.813

3.215.407

Aflossingen

-272.794

-2.414.893

Dekking fondskosten

-110.044

-307.075

Dekking participatieresultaten

-101.960

1.251.793

Rente

42.423

58.582

Stand per 31 december

1.361.438

1.803.813

17.2.2 Lening BOM Vastgoed B.V.

In 2019 is het verloop als volgt:

 

2019

2018

 

   

Saldo per 1 januari

2.032.500

2.282.500

Aflossingen

-150.000

-250.000

Stand per 31 december

1.882.500

2.032.500

17.2.3 Lening ROW

In 2019 is het verloop als volgt:

 

2019

2018

 

   

Saldo per 1 januari

50.000

-

Verstrekkingen

200.000

50.000

Dekking fondskosten / participatie resultaten

-63.332

-

Stand per 31 december

186.668

50.000