2019

2018

 

   

Afschrijving andere vaste bedrijfsmiddelen

153.495

191.349

Verkoop resultaat materiële vaste activa

-

-

 

153.495

191.349