De personeelskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

 

2019

2018

 

   

Salarissen

1.277.319

1.184.377

Inleenkrachten

254.207

346.471

Overige personeelskosten

419.675

246.808

Gesubsidieerde eigen uren BOM

-26.241

-21.719

 

1.924.961

1.755.937

   

Sociale lasten

164.870

208.659

Pensioenlasten

192.824

156.773

 

2.282.656

2.121.368