31-12-2019

31-12-2018

 

   

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

163.891

134.686

Schulden aan participanten

-

-

Rekening courant groepsmaatschappijen

1.183.583

1.962.927

Belastingen en premies sociale verzekeringen

347.706

315.807

Overige schulden en overlopende passiva

-

-

Overige schulden en overlopende passiva

738.548

794.415

 

2.433.728

3.207.836

Rekening-courant groepsmaatschappijen

De vennootschap heeft de volgende rekening-courant verhoudingen met haar groepsmaatschappijen:

 

31-12-2019

31-12-2018

 

   

RC BOM Vastgoed B.V.

7.007

8.165

RC BOM Business Development & Foreign Investments B.V.

1.132.009

1.821.923

RC BOM Bedrijfslocaties B.V.

-

-

RC BOM Capital I B.V.

-

-

RC BOM Capital II B.V.

-

-

RC Spin-off Fonds Brabant B.V.

-

132.840

RC Biobased Brabant Fonds B.V.

-

-

RC Life Sciences & Health Fund B.V.

-

-

RC Energiefonds Brabant B.V.

20.035

-

RC Innovatiefonds Brabant B.V.

24.531

-

 

1.183.583

1.962.927