De overige kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

 

2019

2018

 

   

Huisvestingskosten

81.692

70.662

Marketing en communicatie

520.059

498.781

Kantoorkosten

29.857

43.352

Algemene kosten

972.821

1.077.869

Projectkosten

4.104

2.810

Doorbelaste overheadkosten

-3.912.052

-3.872.791

 

-2.303.520

-2.179.317