De overige kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

 

2019

2018

 

   

Huisvestingskosten

208.898

136.884

Marketing en communicatie

784.476

741.805

Kantoorkosten

42.816

54.193

Algemene kosten

2.666.046

3.053.417

Projectkosten

210.102

142.773

Dekking fondskosten

-4.377.659

-4.464.668

 

-465.322

-335.595

De post Dekking fondskosten dekt, naast de overige bedrijfskosten, ook de personeelskosten, de afschrijvingen, de rentebaten&-lasten en het aandeel in resultaat overige participaties.

Dekking fondskosten
 

2019

2018

 

   

Biobased Brabant Fonds

-36.516

-41.965

Breedbandfonds Brabant

-

-27.222

Capital II

-119.313

-109.833

Energiefonds Brabant

-872.714

-855.156

Innovatiefonds Brabant

-3.173.024

-3.047.071

Life Sciences & Health Fund

-66.047

-76.345

Spin-off Fonds Brabant

-110.044

-307.075

 

-4.377.659

-4.464.668

Toelichting dekking fondskosten

Op de bestaande leningsovereenkomsten met betrekking tot bovenstaande fondsen is een allonge opgesteld (zie ook paragraaf Dekking fondskosten en participatieresultaten onder de Grondslagen voor de bepaling van het resultaat). Hierin is opgenomen dat indien in enig boekjaar sprake is van een verlies, ondermeer als gevolg van kosten voor het beheer, dat verlies afgeschreven zal worden op het bedrag van de geldlening verstrekt door de provincie en als bate verantwoord zal worden in de resultatenrekening over dat boekjaar.

Indien in enig boekjaar sprake is van een winst, dan zal deze winst worden toegevoegd aan het bedrag van de geldlening en als last verantwoord worden in de resultatenrekening over dat boekjaar.