De landelijke klimaattafels en de Brabantse Energieagenda 2020-2030 in wording geven het kader voor de uitwerking van acties op het gebied van nieuwe energietechnologie. In 2019 traden we toe tot de Alliantie Energieopslag, een initiatief van de provincie. Binnen dit programma werkt de BOM aan een pilotproject rond groene waterstof (GreenH2UB).