BOM Holding B.V. staat aan het hoofd van een groepsstructuur en is een besloten vennootschap waarvan de provincie Noord-Brabant 100% van de aandelen houdt. BOM Holding B.V. wordt aangestuurd door een statutair directeur op holding niveau en een tweehoofdige directie (gewijzigd in 2019). Een raad van commissarissen (rvc) houdt toezicht. Binnen de groepsstructuur heeft het ministerie van Economische Zaken & Klimaat in twee dochtervennootschappen (BOM Business Development & Foreign Investments B.V. en BOM Capital I B.V.) een minderheidsbelang van 49,9%.

De verschillende activiteiten van de BOM zijn ondergebracht in werkmaatschappijen onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van BOM Holding B.V. De BOM kent hiervoor een uitgebreide vennootschappelijke structuur die eind 2019 bestaat uit een aantal 100%- en 50,1%-dochterondernemingen. Alle dochterondernemingen kennen een specifieke taak en zijn gericht op het leveren van kennis en innovatieondersteuning of het verstrekken van risicodragend kapitaal. Het volledige structuuroverzicht is opgenomen in bijlage 2 van dit jaarverslag.

De BOM richt zich als uitvoeringsorganisatie primair op ondernemingen (BOM Brabant Ventures) en projecten (BOM Renewable Energy) in de private sector in Brabant. Met BOM Foreign Investments en BOM International Trade zijn wij tevens internationaal actief: enerzijds door het aantrekken van buitenlandse bedrijven voor de regio, en anderzijds – en in toenemende mate – om de buitenlandse ambities van Brabantse ondernemingen te ondersteunen. BOM Ecosystems Development richt zich samen met de triple helix partners op het ontwikkelen en versterken van de economische ecosystemen waarbinnen deze (buitenlandse) ondernemingen en projecten tot groei kunnen komen.

Ons hoofdkantoor is gevestigd in Tilburg en daarnaast beschikken we in Nanjing (China) over een lokale vertegenwoordiging van twee personen.

Voor de financiering van onze activiteiten ontvangen we een jaarlijkse subsidiebijdrage van de provincie Noord-Brabant en het ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Daarnaast hebben beide overheden als opdrachtgevers ook risicodragend kapitaal ter beschikking gesteld voor de door ons beheerde investeringsfondsen. De BOM mag de kosten voor het beheer van deze fondsen binnen overeengekomen financiële kaders dekken uit het fondsvermogen.