Voor zowel de rvc als de onderliggende commissies zijn specifieke reglementen vastgesteld waarin de taakverdeling en mandaten zijn benoemd. Het rvc-reglement is opgesteld met inachtneming van de statuten van de vennootschap. Het toezicht van de rvc op de raad van bestuur wordt geëffectueerd in de reguliere raadsvergaderingen. Tevens wordt voldaan aan de diverse bepalingen in de Code op het gebied van de deskundigheid en samenstelling van de raad. Deze voldoen ook aan de bepalingen die door de aandeelhouders zijn vastgesteld.